En kort indblik i, hvordan Danmark kan se ud under Shariah (islamisk stat)

En kort indblik i, hvordan Danmark kan se ud under Shariah (islamisk stat)


1. Gratis mad, tøj og husly for alle borgere både muslimer og ikke-muslimer. Folk kan arbejde for deres øvrige ønsker.


2. Fri gas, elektricitet og vand indtil det dækker befolkningens basale behov, for alle borgere.


3. Guvernører (erstatter ministre i dag) vil general få en løn for at opfylde deres rolle, som leder og de vil være bekymret for beboernes affærer. Det vil være forbudt for dem at arbejde for noget andet eller har en anden indtægtskilde. De skal udfører deres opgave ordentligt.


4. Det gældende system i børserne og fondsmarkederne i form af køb og salg af aktier og obligationer, der ikke afspejler de reserver vil blive erstattet af fremstillede guld- og sølvmønter, der repræsenterer værdien af, hvad der købes og også eliminere inflationen.

5.Varer som er usynlige og i virkeligheden kun eksistere på papiret, som obligationer, aktier, andelsbeviser, forsikring mv. vil blive forbudt og transaktioner skal ske med materielle rigdom eller betaling for ydelser, dvs. Der skal foretages en indsats.


6. Forsikring vil blive erstattet af staten, der vil stå for eventuelle tab, hvis tabet ikke kan opfyldes.


7. Industrier som hasardspil, alkohol, cigaretter, pornografi, natklubber, pubber osv... vil være forbudt, og pengene beslaglagt vil blive geninvesteret i nyttige ting såsom bolig, medicin og uddannelse.


8. Der vil være et forbud mod at bruge den mandlige, kvindelige krop eller seksualitet for reklame, og dermed beskytte den sociale struktur i samfundet og bevare den ære og værdighed af begge køn.


9.Virksomhederne vil blive begrænset til højst 20 partnere hver, så de alle kender hinanden, og der er en ordentlig ansvarlighed blandt dem.


10. Hamstring af rigdomme, vil være forbudt. Alle borgere opfordres til at anvende den rigdom og investere i det.


11.Eventuelle betalinger fra staten, for de nyfødte børn, for basal behov vil blive betalt på forhånd.


12. Alle banker vil blive erstattet af en statslig institution (Baitul-Maal), hvis formål skal være at arbejde for folket, ikke udnytte dem. Statskassen vil låne penge til folk uden renter, passe på deres penge, give tilskud og lån til virksomheder og fremme udenlandske handel, og import.


13. Ubrugt jord vil blive konfiskeret af staten, hvis det har været ubrugt i 3 år og vil blive givet til dem, der vil bruge jorden.

14. Universiteterne vil være gratis, og hvis der er mangel på kvalificeret arbejdskraft kan staten endog betale enkeltpersoner til at studere bestemte fag.